Kondisioner haqqında məlumatlar demək olar ki, günümüzdə çox az sayda məlumatlar mövcuddur. İsti yay günlərinin əvəzedilməz məişət texnikasına aid olan kondisioner haqqında bir neçə əsas məlumatları sizlərlə bölüşmək istəyirəm.

Kondisioner məkanına uyğun olaraq bir neçə növü vardır. Günümüzdə əsasən ev və ya balaca sahələr üçün nəzərdə tutulan split sistemli kondisioner daha geniş yayılmışdır. Ümumiyyətlə götürüləndə kondisioner daha uzun ömürlü olması, yayın istisində sizi darda qoymaması üçün kondisionerə mütəmadi qulluq etmək lazımdır.